Paslaugos

Bankroto administravimo paslaugos

Mes galime pasiūlyti:
 • Konsultacijas iki bankroto bylos iškėlimo bei kaip elgtis, jei bankroto byla jau iškelta.
 • Paruošti visus dokumentus dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikti dokumentus teismui.
 • Suteikti sutikimą teismui administruoti Jūsų įmonės bankroto procedūrą.
 • Su mažiausiomis sąnaudomis administruoti Jūsų įmonės bankroto procedūrą, išvaduoti Jus nuo visų su šiuo procesu susijusių rūpesčių.
Galime patikinti, kad mūsų administruojamose įmonėse procedūros vykdomos kvalifikuotai ir efektyviai.

Naujų įmonių steigimas

Galime padėti steigiant įvairios teisinės formos įmones:
 • Paruošiame visus įmonių steigimo dokumentus;
 • Konsultuojame dėl papildomų dokumentų reikalingumo steigiant, pertvarkant, likviduojant įmonę;
 • Įmonių filialų ir atstovybių steigimas, registravimas, pertvarkymas ir likvidavimas;
 • Tarpininkaujame derinant steigiamos įmonės dokumentus su notarais;
 • Konsultuojame ir patariame dėl įmonės valdymo struktūros sudarymo, įmonės vadovo ir kitų valdymo organų paskyrimo;
Galime padėti perregistruoti:
 • įmonės pavadinimą;
 • buveinės adresą;
 • veiklos pobūdį;
 • valdymo organų pasikeitimų registravimą;
 • įstatinio kapitalo pakeitimus;
 • juridinio asmens įstatus;
Likviduoti juridinį asmenį:
 • likviduojant įmonę atliekame likvidatoriaus funkcijas;
 • baigiame sandorius su įmonės kreditoriais ir debitoriais;
 • surenkame pažymas apie įmonės atsiskaitymą su valstybės institucijomis;
 • sudarome įmonės likvidacinį aktą bei paskirstome akcininkams (savininkams) likusį turtą, sunaikiname antspaudus;
 • paruošiame ir priduodame dokumentus į archyvą;